Alzheimer - Brain Art

INSPIRATIETHEMA ALZHEIMER - BRAIN ART

Inspiratiethema

Alzheimer Brain Art

“IK DENK DUS IK BEN” R. Descartes
“Cogito ergo sum”
Hiernaast werd dit bericht van een Alzheimer patiënte door haar zelf kort voor haar overlijden opgeschreven met veel moeite in enkele uren. Daarna deed ze het in haar rozenkrans doosje, wetende dat haar man het na haar dood daar zou vinden. Mijn vraag of zij er nog was voor mij is hiermee beantwoord. een halve dag was ze er hoe dan ook.

 

Inspiratiethema

Alzheimer Brain Art

Cogito ergo sum

‘Ik denk, dus ik ben’. Ikbenikbenikbenikbenik ? Het woord ‘denk’ wordt al steeds zwakker… Als ik niet meer denk, ben ik er dan ook niet meer? Hier staat René Descartes ter discussie. De hersencellen uitgebeeld als kamertjes, de verbindingen, verdikt weergegeven, staan voor de cynapsen. Onderaan zijn de kamertjes nog goed gevuld met herinneringen (foto’s). Naar boven toe worden ze leger, kleiner, tot ze verschrompelen tot een klein leeg kamertje. In het hoofd rest slechts de herinnering aan het kind zijn. Het gezicht is helemaal verdwenen, wie ben ik? Tenslotte vervliegen alle teksten c.q. woorden in het vluchtige. In de foto’s een weergave van: baby, kind, opgroeien, religie enzovoort. De hele levenscyclus terug, tot bij het opnieuw kind zijn. In de laatste fase is alles ingestort, alle verbindingen zijn verbroken…

Cor Wegh